ابزار ایمنی

نمایش 1–12 از 5526 نتیجه

کپسول شعله شکن مدل VTlab بسته 6 عددی

 • بازه وزن ماده ضد آتش

  0 تا 5 کیلوگرم

  0 تا 5 کیلوگرم
 • ویژگی‌های کپسول آتش‌نشانی

  بدون نازل، دمای نگهدای -15 تا +50 درجه

  بدون نازل، دمای نگهدای -15 تا +50 درجه

کپسول آتشنشانی پیشرو مدل پودری وزن 25 کیلوگرم

 • بازه وزن ماده ضد آتش

  20.1 تا 25 کیلوگرم

  20.1 تا 25 کیلوگرم
 • ویژگی‌های کپسول آتش‌نشانی

  قابلیت شارژ، نازل شلنگی

  قابلیت شارژ، نازل شلنگی

کپسول آتش نشانی پیشگام کد 02 وزن 25 کیلوگرم

 • بازه وزن ماده ضد آتش

  25.1 تا 30 کیلوگرم

  25.1 تا 30 کیلوگرم
 • ویژگی‌های کپسول آتش‌نشانی

  دارای پایه، دارای فشارسنج، دمای نگهدای -15 تا +50 درجه، قابلیت شارژ، نازل شلنگی

  دارای پایه، دارای فشارسنج، دمای نگهدای -15 تا +50 درجه، قابلیت شارژ، نازل شلنگی

کپسول آتش نشانی پیشگام کد 05 وزن 4 کیلوگرم

 • بازه وزن ماده ضد آتش

  0 تا 5 کیلوگرم

  0 تا 5 کیلوگرم
 • ویژگی‌های کپسول آتش‌نشانی

  دارای فشارسنج، دمای نگهدای -10 تا +40 درجه، قابلیت شارژ، نازل شلنگی

  دارای فشارسنج، دمای نگهدای -10 تا +40 درجه، قابلیت شارژ، نازل شلنگی

کپسول آتش نشانی بیوورسال کد TB2 وزن 4 کیلوگرم

 • بازه وزن ماده ضد آتش

  0 تا 5 کیلوگرم

  0 تا 5 کیلوگرم
 • ویژگی‌های کپسول آتش‌نشانی

  دارای پایه، دارای فشارسنج، دمای نگهدای -15 تا +50 درجه، قابلیت شارژ، نازل شلنگی

  دارای پایه، دارای فشارسنج، دمای نگهدای -15 تا +50 درجه، قابلیت شارژ، نازل شلنگی

کپسول آتش نشانی تک سیلندر مدل آب و گاز وزن 10 کیلوگرم

 • بازه وزن ماده ضد آتش

  10.1 تا 15 کیلوگرم

  10.1 تا 15 کیلوگرم
 • ویژگی‌های کپسول آتش‌نشانی

  دارای پایه، دارای فشارسنج، قابلیت شارژ، نازل شلنگی

  دارای پایه، دارای فشارسنج، قابلیت شارژ، نازل شلنگی

کپسول آتش نشانی پیشگام کد 65 وزن 25 کیلوگرم

 • بازه وزن ماده ضد آتش

  20.1 تا 25 کیلوگرم

  20.1 تا 25 کیلوگرم
 • ویژگی‌های کپسول آتش‌نشانی

  دارای فشارسنج، قابلیت شارژ، نازل شلنگی

  دارای فشارسنج، قابلیت شارژ، نازل شلنگی

کپسول آتش نشانی کارا سیلندر مدل BCE وزن 50 کیلوگرم

 • بازه وزن ماده ضد آتش

  30.1 تا 35 کیلوگرم

  30.1 تا 35 کیلوگرم
 • ویژگی‌های کپسول آتش‌نشانی

  دارای فشارسنج، قابلیت شارژ، نازل شلنگی

  دارای فشارسنج، قابلیت شارژ، نازل شلنگی

کپسول آتش نشانی کارا سیلندر مدل ABC وزن 1 کیلوگرم

 • بازه وزن ماده ضد آتش

  0 تا 5 کیلوگرم

  0 تا 5 کیلوگرم
 • ویژگی‌های کپسول آتش‌نشانی

  دارای فشارسنج، قابلیت شارژ، نازل ثابت

  دارای فشارسنج، قابلیت شارژ، نازل ثابت

کپسول آتش نشانی بیوورسال مدل B12 استیل حجم 12 لیتر

 • بازه وزن ماده ضد آتش

  10.1 تا 15 کیلوگرم

  10.1 تا 15 کیلوگرم
 • ویژگی‌های کپسول آتش‌نشانی

  دارای پایه، دارای فشارسنج، قابلیت شارژ، نازل شلنگی

  دارای پایه، دارای فشارسنج، قابلیت شارژ، نازل شلنگی

کپسول آتش نشانی پیشتاز کد 12 وزن 10 کیلوگرم

 • بازه وزن ماده ضد آتش

  10.1 تا 15 کیلوگرم

  10.1 تا 15 کیلوگرم
 • ویژگی‌های کپسول آتش‌نشانی

  دارای فشارسنج، دمای نگهدای -10 تا +40 درجه، قابلیت شارژ، نازل شلنگی

  دارای فشارسنج، دمای نگهدای -10 تا +40 درجه، قابلیت شارژ، نازل شلنگی

کپسول آتش نشانی پیشگام کد 27 وزن 9کیلوگرم

 • بازه وزن ماده ضد آتش

  10.1 تا 15 کیلوگرم

  10.1 تا 15 کیلوگرم
 • ویژگی‌های کپسول آتش‌نشانی

  دارای پایه، قابلیت شارژ، نازل شلنگی

  دارای پایه، قابلیت شارژ، نازل شلنگی